In perioada 14-15 noiembrie 2016, toți partenerii implicați în desfășurarea proiectului au participat la a cincea Ședință Tehnică, organizată de către Partenerul 4, USAMVB București. Agenda de lucru a acoperit următoarele aspecte: stadiul actual al experimentelor din cadrul WP3, planul de acțiune pentru WP4, activitățile de diseminare și aspecte administrative și financiare. Dr. Octaviana Marincaş, ofițerul de proiect din partea autorității contractante române, ANCSI București, a prezentat participanților la proiect noi oportunități pentru colaborări viitoare în cadrul programului SEE. În cadrul activităților de diseminare, coordonatorul și responsabilii partenerilor din proiect au acordat un interviu doamnei Corina Negrea, editor șef al Departamentului de Știință din cadrul Radio Romania Cultural. Interviul a cuprins aspecte legate de scopul proiectului și rolul partenerilor de proiect, rezultatele estimate, precum și impactul social al rezulatelor proiectului. Interviul a fost difuzat în data de 10 ianuarie 2017.