A treia Sedință Tehnică a fost organizată de către promotorul de proiect, Institutului de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” (ICMPP) în Iași, Romania, în perioada 19-20 noiembrie 2015. Au fost prezentate și discutate rezultatele obținute de către parteneri în activitățile desfășurate până la acest moment în cadrul proiectului, fiind de asemenea planificate de comun acord si activitățile viitoare.

Un oaspete special a fost dr. Octaviana Marincas, ofiterul de proiect, care a prezentat opinia pozitiva asupra dezvoltării proiectului până în acel moment și unele concluzii în urma vizitei de monitorizare a Agenției Naționale finanțatoare – ANCSI – desfășurată în noiembrie 2015 la sediul ICMPP în Iași. Dr. Marincaș a discutat cu membrii proiectului câteva aspecte cu privire la publicitatea proiectului urmând Manualul de comunicare al EEA Grants. Dumneaei a subliniat și că rezultatele obținute prin colaborarea între partenerii proiectului ar trebui brevetate și implementate în industrie.