In perioada 30-31 martie 2017, a avut loc la sediul Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iasi întalnirea finală din cadrul proiectului ACTIBIOSAFE. Toți partenerii și-au prezentat cele mai importante rezultate realizate în cadrul proiectului și au fost de accord că aceste rezultatele excepționale pot constitui baza unor noi propuneri de proiecte naționale și internaționale. Membrii proiectului și-au exprimat mulțumirea unei foarte bune colaborări între parteneri și coordonatorul de proiect care a condus la obținerea unor cunoștințe valoroase în domeniul ambalajelor alimentare. Rapoartele științifice și financiare finale trebuie realizate până la 30 iunie 2017.

 

Conferința "Realizări și etape viitoare" a avut loc pe 10 decembrie 2015 la Bucuresti, fiind un eveniment organizat în cadrul programului "Cercetare în sectoarele prioritare"-RO 14, finanțat de Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și cofinanțat de la bugetul național.

Conferința a avut ca scop promovarea rezultatelor intermediare generate de cele 23 de proiecte de cercetare comune finanțate prin programul RO 14, dezvoltate de promotorii de proiecte din România și parteneriii acestora din statele donatoare-Norvegia și Islanda,  la mijlocul perioadei de implementare. Evenimentul a facilitat schimbul de cunoștințe, opinii și cele mai bune practici, cu scopul final de a consolida relațiile bilaterale dintre România și statele donatoare în domeniul cercetării și inovării, precum și stimularea mediului academic și al IMM-urilor de a planifica parteneriate viitoare.

Proiectul ACTIBIOSAFE a fost prezentat de catre directorul de proiect, Prof. Dr. Cornelia Vasile, la conferinta participand de asemenea si partenerii romani din proiect. Programul si prezentarile conferintei pot fi urmarite la http://www.research.ro/ro/articol/3750/program-see-ro-the-conference-achievements-and-future-steps .

A patra Sedință Tehnică a fost organizată de către Partenerul 2, SC Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice SA (ICPAO) în Medias, Romania, în perioada 19-20 mai 2016. Toți partenerii au participat la această ședință, discuțiile fiind împărțite în patru categorii: concluziile WP2, stadiul actual al experimentelor, planul de acțiune și activitățile de diseminare.

In perioada 14-15 noiembrie 2016, toți partenerii implicați în desfășurarea proiectului au participat la a cincea Ședință Tehnică, organizată de către Partenerul 4, USAMVB București. Agenda de lucru a acoperit următoarele aspecte: stadiul actual al experimentelor din cadrul WP3, planul de acțiune pentru WP4, activitățile de diseminare și aspecte administrative și financiare. Dr. Octaviana Marincaş, ofițerul de proiect din partea autorității contractante române, ANCSI București, a prezentat participanților la proiect noi oportunități pentru colaborări viitoare în cadrul programului SEE. În cadrul activităților de diseminare, coordonatorul și responsabilii partenerilor din proiect au acordat un interviu doamnei Corina Negrea, editor șef al Departamentului de Știință din cadrul Radio Romania Cultural. Interviul a cuprins aspecte legate de scopul proiectului și rolul partenerilor de proiect, rezultatele estimate, precum și impactul social al rezulatelor proiectului. Interviul a fost difuzat în data de 10 ianuarie 2017.

 

SC RODAX IMPEX SRL, în calitate de Partener 3 al proiectului ACTIBIOSAFE a organizat un atelier de lucru pentru promovarea rezultatelor proiectului. Workshop-ul național “Ambalaje alimentare active” s-a desfăşurat în data de 28 Februarie 2017, la sediul organizatorului din Bucuresti, Romania. Partenerii de proiect au discutat cu reprezentanți din industrie asupra posibilităților de dezvoltare a producției de ambalaje alimentare active. Au fost prezentate exemple de tăvițe şi folii realizate în cadrul proiectului.

Workshop-ACTIBIOSAFE-Rodax-RO.pdf
program workshop RODAX.pdf