WP1: Screening și caracterizarea materiilor prime

 Responsabil WP: P1 (NOFIMA)

 

 Cercetările se vor axa pe stabilirea specificațiilor în scopul obținerii materialelor active pentru ambalarea alimentelor (materiale, tehnologii de prelucrare a materialelor polimere, caracteristici de prelucrare) și pe studiul brevetelor în acest domeniu. Se vor procura biopolimerii, aditivii și plastifianții, uleiurile esențiale. Se vor desfășura studii preliminare de prelucrare a biopolimerilor și caracterizare a compușilor activi.  

 

WP 2: Dezvoltarea proceselor la nivel de laborator și caracterizare

 Responsabil WP: CO (PPIMC)

 

Vor fi obținute structurile încapsulate și sistemele PHA (PLA)/chitosan la scală de laborator. In scopul îmbunătățirii caracteristicilor fizico-mecance a formulărilor, va fi aplicata metoda electrospinning pentru obșinerea nanofibrelor, nanoparticulelor și nanoacoperirilor pe bază de chitosan. Toate formulările (filme, plăci) vor fi caracterizate din punct de vedere fizico-chimic, mecanic, biologic; va fi determinat caracterul antimicrobian și antioxidant al acestora. Se vor determina rețetele optime care îndeplinesc cerințele stabilite în WP1. 

 

WP 3: Dezvoltarea ambalajului activ pentru produsele alimentare

 Responsabil WP: P2 (ICPAO)

 

Se vor dezvolta modelele experimentale – materialul de ambalare alimente și formulările încapsulate. Performanța tăviţelor (caserolelor) produse și a structurilor încapsulate vor fi investigate prin evaluarea activitaților antioxidante și antimicrobiene, migrării globală, biodegradării, ecotoxicității și testarea pe echipamente de ambalare a alimentelor. Cele mai bune formulări ale tăviţelor (caserolelor) și a structurilor încapsulate vor fi transferate la fază de producţie pilot.

 

 WP 4: Validarea calității și a siguranței sistemelor de ambalare active pentru produsele alimentare 

Responsabil WP: P4 (USAMVB)

 

Materialele active de ambalare a alimentelor vor fi produse la scală pilot și ulterior testate pe echipamente de prelucrare a ambalajelor alimentare, precum și pe produse alimentare reale (studii ale perioadei de valabilitate, fizico-chimice, microbiologice și evaluare senzorială). In toate cazurile se vor efectua studii comparative ale sistemelor clasice non-active și a sistemelor de ambalare active.

 

WP 5 : Diseminare, Exploatare si Managementul IPR

Responsabil WP: CO (PPIMC)

 

 In scopul asigurării unei diseminări cât mai largi a rezultatelor și beneficiilor derivate din acest proiect, este propus un plan de utilizare şi diseminare a cunoştinţelor, precum și protejarea proprietăţii intelectuale (IPR). Activitățile de diseminare constau în participarea la expoziții, târguri și conferințe, workshop-uri, publicarea în jurnale de specialitate cu factor de impact, comunicate de presă, brevete etc.

 

WP 6: Management Consortium

Responsabil WP: CO (PPIMC)

 

Desfăşurarea activităţilor de management a consorţiului va avea ca scop optimizarea folosirii resurselor, conectarea eficientă a componentelor proiectului, îndeplinirea cerinţelor de comunicare şi raportare. Se va menține o comunicare permanentă cu operatorul de program în scopul implementării cu succes a proiectului.