Proiectul ACTIBIOSAFE va contribui la realizarea unor ambalaje active şi biodegradabile ce vor permite reducerea alterării alimentelor şi a riscurilor de contaminare a acestora.  Aceste ambalaje vor fi obţinute prin prelucrare sustenabilă a materialelor pe bază de biopolimeri şi vor oferi soluţii pentru ambalarea funcţională a alimentelor.

Proprietăţile de ambalare activă a alimentelor vor fi conferite de utilizarea chitosanului şi a altor substanţe naturale bioactive ce vor oferi ambalajelor proprietăţi antimicrobiene şi antioxidante în vederea extinderii termenului de garanţie a alimentelor şi a diminuării utilizării de conservanţi sintetici adăugaţi produselor alimentare. Aceste proprietăţi ale ambalajelor alimentare vor contribui la îmbunătăţirea gradului de conştientizare a consumatorilor şi a capacităţii acestora de a lua decizii alimentare potrivite pentru prevenirea bolilor cronice. De asemenea, dezvoltarea şi implementarea ambalajelor alimentare active şi biodegradabile protejează mediul înconjurător prin scăderea consumului de resurse fosile neregenerabile şi prin diminuarea efectului negativ generat de deşeurile plastice.

Soluţiile ce vor fi elaborate pentru atingerea obiectivelor proiectului vor avea în vedere noi materiale, procedee şi tehnologii. În plus, proiectul va avea o orientare specifică spre cercetare, pregărirea studenţilor şi industrie.